การรับประกันสินค้า

1.ข้อควรปฏิบัติเมื่อได้รับสินค้า

หากลูกค้ามีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า หลังจากได้รับสินค้าแล้วโปรดบันทึกวิดีโอการเปิดกล่องเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเปลี่ยนคืนสินค้า และหากพบปัญหา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าก่อนให้คะแนนร้านค้า เพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหา พร้อมแสดงหลักฐานที่เป็นวิดีโอ (หากลูกค้าทำการรีวิวหรือให้คะแนนร้านค้าก่อนแจ้งปัญหาให้ทางร้านทราบ ทางร้านจะถือว่าลูกค้าได้ยินยอมที่จะรับสินค้านั้นและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี)

2.นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้าโดยไม่มีเงื่อนไข 15 วัน

กรณีที่สินค้าไม่พอดีไซส์ ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการของทางร้านเพื่อแจ้งเปลี่ยนไซส์ได้ โดยสินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งานและต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ลูกค้าได้รับ ( ป้ายไม่ตัด ไม่ผ่านการซักหรือล้างทำความสะอาดจนเกิดการเปลี่ยนรูปหรือสีของผลิตภัณฑ์ ) อุปกรณ์ต้องครบและอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม รวมไปถึงต้องมีหลักฐานการสั่งซื้อหรือใบเสร็จการชำระเงินจากทางร้านค้าเท่านั้น จึงจะสามารถขอรับบริการการคืนสินค้าโดยไม่มีเงื่อนไขได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

กรณีต่อไปนี้ไม่เป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้า

1. ของสมนาคุณหรือสินค้าพิเศษจากโปรโมชั่น D-Day ประจำเดือน
2. ของรางวัลหรือของสมนาคุณที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการใช้งาน ทำความสะอาด และบำรุงรักษาโดยลูกค้าที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม
4. สินค้าที่ใช้แล้วหรือสินค้าที่อุปกรณ์ไม่ครบถ้วน หรือกล่องสินค้าชำรุดเสียหาย
5. สินค้าส่วนบุคคลที่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ เช่น ผ้าขนหนู

3.เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 1 ปี

ปัญหาด้านคุณภาพสินค้า

ปัญหาด้านคุณภาพสินค้า หมายถึง ปัญหาด้านคุณภาพที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ระหว่างการใช้งาน ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของทางร้านเพื่อเจรจาและรับบริการหลังการขาย โดยการเปลี่ยนสินค้าฟรี ภายในระยะเวลา 1 ปีของการรับประกัน โดยปัญหาด้านคุณภาพของสินค้าจะถูกพิจารณาและตัดสินโดยตัวแทนผู้ผลิต FittergearThailand
การชำรุดเสียหายที่รวมอยู่ในประกันหมายถึง การที่สินค้าไม่สามารถใช้การได้ตามที่ควรจะเป็น ความเสียหายเพียงเล็กน้อยเช่น รอยถลอก, รอยบุบ แต่สินค้ายังสามารถใช้งานได้ จะไม่นับรวมอยู่ในการประกัน
กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 1 ปี
1. การใช้งานสินค้าผิดประเภท เช่น การใส่ถุงมือกีฬาสัมผัสกับวัตถุที่มีความร้อนจัด
2. การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม สินค้า ให้มีลักษณะผิดไปจากเดิม
3. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานส่วนบุคคลหรือการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม
4. ความเสียหายที่เกิดจากการทำความสะอาดผิดวิธี เช่น การซักถุงมือโดยใช้เครื่องซักผ้า
5. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น ทำขวดน้ำตกพื้นแตก การวางอุปกรณ์กีฬาที่เป็นวัสดุพลาสติกไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ
6. ความเสื่อมของวัสดุสินค้าตามอายุการใช้งาน เช่น สนิม โฟมยุบ ยางยืดขาด พลาสติกกรอบแตก แถบหนามเตย (ตีนตุ๊กแก) เสื่อมสภาพ
7. มีรอยเปื้อน รอยขีดข่วน รอยขนแมว ชิ้นส่วนขาด ชิ้นส่วนหัก จากการใช้งานของลูกค้า
8. มีเศษด้ายปกติบนสินค้าหรือวัสดุที่เป็นผ้า (ไม่ใช่การหลุดลุ่ยของด้ายที่มีผลต่อการใช้งาน)
9. การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์ที่อาจเกิดระหว่างการขนส่ง
10. ปัญหาใดๆของสินค้าที่พบหลังจากระยะเวลาการรับประกันสินค้า 1 ปี

4.วิธีการส่งคืนสินค้า

1. สำหรับบริการส่งเปลี่ยนสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน 1 ปี ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าเอง
2. สำหรับการส่งคืนสินค้าโดยไม่มีเงื่อนไขหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าเอง

5.คำแนะนำในการคืนเงิน

หลังจากที่แจ้งปัญหาให้ทางร้านทราบและเจรจาแก้ไขแล้ว หากต้องการคืนสินค้าและขอคืนเงินตามเงื่อนไขข้างต้น เมื่อทางร้านได้รับสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนและมีการตรวจสอบแล้ว จะแจ้งผลการอนุมัติการคืนเงินของลูกค้าทันที โดยแพลตฟอร์มการขายจะคืนเงินให้กับลูกค้าผ่านช่องทางบัญชีเดิมที่ใช้ชำระค่าสินค้า (โดยระยะเวลาการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับแต่ละแพลตฟอร์ม หากยังไม่ได้รับเงินคืน ให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของลูกค้าอีกครั้งหรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริการของแพลตฟอร์มนั้นๆ)
หมายเหตุ: จำนวนเงินคืนจะคำนวณโดยรายได้จริงของคำสั่งซื้อนั้นๆ หลังจากหักคูปองส่วนลด ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของแต่ละแพลตฟอร์ม