ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 8

Fittergear Thailand

HAND GRIPS

HAND GRIPS

ราคาปกติ 299.00 ฿
ราคาปกติ 369.00 ฿ ราคาช่วงลดราคา 299.00 ฿
ลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน
Colour

Progressive Resistance Levels: FITTERGEAR grip strength trainer set is made up of 80 lbs, 70 lbs, and 60 lbs, which can be combined into different resistance. Hand Grip Exerciser allows you to gradually increase the difficulty of training as your hand strength and grip improve. Suitable for the elderly, children, women, and men, one set that can be used by the whole family.

Safe and Durable Grip Strength Trainer: Hand Grip Exerciser grip is made of high-quality silicone, non-toxic and Odorless, even families with pets and children can safely use it. Excellent anti-deformation ability makes it not afraid of extrusion and tear, you can release your stress by squeezing the gripper as hard as you like. It will not break or tear even after long-term use.

Lightweight & Portable Hand Exerciser: This Hand Grip Exerciser is shaped like a doughnut, fits well for all hand sizes, and is easy to put in your bag or pocket. You can improve hand strength anytime, anywhere. Whether you are at home, in the office, or in the gym, you can use this hand grip strengthener to do finger and hand exercise. You can also take the hand exerciser with you when you go out, it won't add to your burden.

Unique Pattern Design: The tire pattern protruding on the surface of these colorful grip strength trainers is not only beautiful but also can effectively increase the friction between the palm and the gripper. Avoid hand grip strengthener slipping out of your hands while you're doing hand exercise.

Dirt Resistant & Easy to Clean: This grip is stain resistant, but it still can be soiled for long-term use. At this time, you just need to use water or soapy water that can easily wash clean, air dries naturally, or by paper.

ดูรายละเอียดทั้งหมด